W czym możemy pomóc?

W ramach projektów: Inkubacja i wsparcie ekonomii społecznej w subregionie ciechanowskim oraz (…) w subregionie ostrołęckim  rozwijamy przedsiębiorczośc społeczną, animujemy, pomagamy tworzyć miejsca pracy, szkolimy, doradzamy, wspieramy lokalne partnerstwa.

Kto może skorzystać z naszej pomocy?

kto-moze-skorzystacosoby niepracujące, oddalone od rynku pracy

jednostki samorządu terytorialnego

ośrodki pomocy społecznej

instytucje rynku pracy

inne organizacje integracji społecznej

przedstawiciele lokalnego biznesu

podmioty ekonomii społecznej i przedsiębiorstwa społeczne tj.:

 

  • spółdzielnie socjalne, pracy, inwalidów i niewidomych
  • organizacje pozarządowe (fundacje, stowarzyszenia, kluby sportowe)
  • spółki non-profit
  • centra i kluby integracji społecznej (CIS, KIS) Zakłady Aktywności Zawodowej (ZAZ), Warsztaty Terapii Zajęciowej (WTZ).