Rekrutacja osób

Nieprzerwanie prowadzimy nabór na szkolenia i doradztwo niedotacyjne dla osób fizycznych które:
- są zainteresowane zakładaniem podmiotów ekonomii społecznej (np. fundacji, stowarzyszeń, spółdzielni i spółdzielni pracy, spółdzielni inwalidów i niewidomych, Centrów Integracji Społecznej, Klubów Integracji Społecznej, Zakładów Aktywności Zawodowej czy Warsztatów Terapii Zajęciowej);
- mieszkają w Ostrołęce lub okolicznych powiatach: makowskim, ostrołęckim, ostrowskim, pułtuskim i wyszkowskim;
- NIE posiadali wpisu do rejestru Ewidencji Działalności Gospodarczej lub NIE byli zarejestrowani w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS) w okresie 12 miesięcy  poprzedzających dzień przystąpienia do projektu.

Oferujemy bezpłatnie:
szkolenia: możesz zgłosić potrzebę tematu, a my zorganizujemy trenera, salę, catering, wydamy certyfikat ukończenia kursu;
- doradztwo: gdy potrzebujesz specjalistycznych konsultacji;

DOKUMENTY DO POBRANIA
Regulamin udziału w projekcie – wraz z załącznikami
Regulamin rekrutacji
Formularz rekrutacyjny dla osoby fizycznej
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
Deklaracja uczestnictwa w projekcie

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących prowadzonej rekrutacji, prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny ze specjalistą ds. rekrutacji Katarzyną Koźlicką-Sauleniene: k.kozlicka@kres.org, tel.: 887 092 994.