Opis projektu

„Inkubacja i wsparcie ekonomii społecznej…” w subregionie ciechanowskim i ostrołęckim
To lokalne jeśli chodzi o zasięg geograficzny, ale innowacyjne w skali ogólnopolskiej dwa projekty z obszaru ekonomii społecznej. Projekty zakładają bezpłatną kilkuetapową i kilkupoziomową pomoc dla osób w trudnej sytuacji życiowej, ale także dla podmiotów i otoczenia sektora ekonomii społecznej z subregionu ciechanowskiego i ostrołęckiego. Oferujemy szkolenia, doradztwo, usługi eksperckie, pomoc finansową, wsparcie animatorów w zakresie działań gospodarczych o charakterze społecznym. Najbardziej wymiernym efektem projektów będzie powstanie co najmniej 120 (po 60 w każdym subregionie) nowych miejsc pracy. Projekty będą realizowane do 30.04.2019r. w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Krajowy Ruch Ekologiczno – Społeczny.
Celem projektów jest zmniejszenie obszarów zagrożenia wykluczeniem społecznym na terenie subregionu ciechanowskiego i ostrołęckiego poprzez wzmocnienie potencjału istniejących i nowo powstających podmiotów ekonomii społecznej, w tym m.in.:
• wzrost wiedzy o przedsiębiorstwach społecznych,
• tworzenie lokalnych partnerstw na rzecz rozwoju ekonomii społecznej,
• zwiększenie dostępności doradztwa oraz usług prawnych, księgowych i marketingowych,

Inkubacja i Wsparcie Ekonomii Społecznej w subregionie ciechanowskim
Całkowity budżet projektu 2 675 854,50 PLN
Wysokość dofinansowania Funduszy Europejskich 2 140 683,60 PLN

Inkubacja i Wsparcie Ekonomii Społecznej w subregionie ostrołęckim
Całkowity budżet projektu 2 781 942,00 PLN
Wysokość dofinansowania Funduszy Europejskich 2 225 553,60 PLN

 

info_wspolfinansowanie