„Nasze” spółdzielnie

Nasze spółdzielnie

Kącik wsparcia dla autystycznych dzieciaków, transmisja sesji samorządowych on-line, rehabilitacja osób niepełnosprawnych, mobilna opieka dla seniorów – to tylko niektóre elementy z oferty biznesowej spółdzielni socjalnych, które powstały przy wsparciu Mazowieckiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej.

Poniżej lista podmiotów, którym w ramach dwóch projektów: „Innowacyjny system wsparcia rozwoju ekonomii społecznej w subregionie ostrołęckim” oraz „(…) na południowym Mazowszu” pomogliśmy w powstaniu i wspieramy w rozwoju. Prywatne historie mieszają się tu ze ścieżkami zawodowymi, a marzenia z rzeczywistością. Nasi partnerzy, bo dziś tak ich już nazywamy, otrzymali od nas między innymi fundusze na start, wiedzę, opiekę ekspercką, a także inspirację do zmian i wsparcie w rozwoju. Zachęcamy do korzystania z ich usług. Poznajcie ludzi i instytucje, które są świadectwem na pozytywne oddziaływanie ekonomii społecznej.

Subregion ostrołęcki: 

Mazowiecka Spółdzielnia Socjalna „FORUM”, CHRZCZONKI
Spółdzielnia Socjalna „Amelia”, OSTRÓW MAZOWIECKA
Spółdzielnia Socjalna „BESA”, OSTROŁĘKA (w trakcie wyrejestrowywania)
Spółdzielnia Socjalna „Complex”, PUŁTUSK
Spółdzielnia Socjalna „Janopolska”, JANOPOLE
Spółdzielnia Socjalna KELE, OSTROŁĘKA
Spółdzielnia Socjalna „MERITUM”,  Ostrołęka (zakończyła działalność 05.12.2014)

Spółdzielnia Socjalna „MAKS”, PUŁTUSK
Spółdzielnia Socjalna „Na Wspólnej”, OSTROŁĘKA
Spółdzielnia Socjalna „Pracuś”, CZERWIN
Spółdzielnia Socjalna „Samodzielność, Praca, Aktywność”, OSTROŁĘKA
Spółdzielnia Socjalna „Validus”, OSTROŁĘKA

Subregion radomski

Spółdzielnia Socjalna „A PRIORI”, RADOM 
Spółdzielnia Socjalna „Migliore”, RADOM
Spółdzielnia Socjalna „OAZA”, KLWÓW
Wielobranżowa Spółdzielnia Socjalna ,,Otwarte Serca”, PIONKI
Spółdzielnia Socjalna „Pierrot & Róża”, WYSOKA
Spółdzielnia Socjalna „Precyzja”, RADOM
Spółdzielnia Socjalna „Reduar”, ALOJZÓW
Spółdzielnia Socjalna „Rodzinna”
Spółdzielnia Socjalna „Zielona Igiełka”, JEZIORNO