Instrumenty zwrotne

inwestycyjnePodmioty ekonomii społecznej (PES) w swojej działalności nie są pozostawione same sobie. Takie organizacje jak np. spółdzielnie socjalne, spółdzielnie pracy, fundacje, stowarzyszenia czy organizacje kościelne pełnią w społeczeństwie szczególną rolę, mogą tym samym korzystać ze szczególnych przywilejów ekonomicznych. Oprócz otrzymywania nieodpłatnych szkoleń czy doradztwa mają też możliwość sięgania po finansowe instrumenty zwrotne. Niżej polecamy instytucje, które oferują tego rodzaju wsparcie.

Preferencyjne pożyczki dla przedsiębiorców społecznych z ES Fundusz – TISE SA
Do końca 2015 r. w Towarzystwie Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych podmioty ekonomii społecznej mogą ubiegać się o nisko oprocentowane pożyczki (aktualnie 0,88% w skali roku, z możliwością obniżenia do 0,44%). Pożyczki udzielane są bez prowizji i opłat na sfinansowanie działań rozwojowych PES prowadzących działalność gospodarczą przez okres co najmniej 12 miesięcy i zatrudniających mniej niż 50 osób. To efekt projektu „Wsparcie inżynierii finansowej na rzecz rozwoju ekonomii społecznej realizowanego przez Bank Gospodarstwa Krajowego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Fundusze (ze środków perspektywy finansowej UE 2007-2013) w wysokości 3 mln zł pochodzą ze spłat udzielonych dotychczas pożyczek i przeznaczone są na sfinansowanie co najmniej 28 nowych projektów przedsiębiorstw społecznych. Dodatkowo w TISE podmioty ekonomii społecznej mogą się starać o preferencyjne pożyczki innego rodzaju, typu promesa czy inwestycyjne. Więcej informacji na stronie TISE.

Pożyczki pomostowe, operacyjne i inwestycyjne z Funduszu PAFPIO
PAFPIO Polsko-Amerykański Fundusz Pożyczkowy Inicjatyw Obywatelskich jest instytucją wspierającą organizacje nienastawione na zysk. Jego oferta – krótkoterminowe pożyczki – pomaga w zabezpieczaniu finansowej ciągłości realizowanym przez nie projektom.Pożyczki udzielane są na działalność statutową (nieodpłatną i odpłatną). Mogą z nich korzystać m.in.: spółdzielnie socjalne, stowarzyszenia, fundacje, organizacje kościelne, a w niektórych przypadkach także grupy nieformalne. Oprocentowanie pożyczek wynosi 10% w skali roku, ale bez sztywnego modelu spłaty. PES sam określa dogodny i realny system zwrotu pożyczki, zależny od tego, kiedy spodziewa się przychodów. Więcej informacji na stronie PAFPIO.