Do pobrania

WNIOSKI O DOTACJE I WSPARCIE POMOSTOWE

Z uwagi na interpretację Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych dot. uszczegółowienia zasad przyznawania bezzwrotnego wsparcia na tworzenie miejsca pracy, w regulaminie znalzł się zapis: „Dopuszczalną formą zatrudnienia w ramach miejsc pracy utworzonych z dotacji jest umowa o pracę lub spółdzielcza umowa o pracę.” (aktualizacja 17.02.2017)

 

DOKUMENTY REKRUTACYJNE

Subregion ciechanowski (powiaty: ciechanowski, płoński, pułtuski, mławski, żuromiński)

 

Subregion ostrołęcki (powiaty: ostrołęcki, m. Ostrołęka, ostrowski, przasnyski, makowski, wyszkowski)

Subregion radomski  (powiaty: radomski, białobrzeski, kozienicki, lipski, przysuski, szydłowiecki, zwoleński, m. Radom)

 

UMOWA O PRZYZNANIE WSPARCIA FINANSOWEGO – załączniki

 
ROZLICZENIE DOTACJI I WSPARCIA POMOSTOWEGO