Kategoria: Aktualności

Ekonomia społeczna sposobem na nowe miejsca pracy w Radomiu i okolicach

Wg danych GUS z końca maja 2017 stopa bezrobocia w podregionie radomskim wynosi 16,3% i jest druga co do wielkości w Polsce, zaś wśród powiatów – przoduje szydłowiecki – tu stopa bezrobocia jest najwyższa w kraju i wynosi 26,6%. Wskaźniki te są alarmujące (średnia krajowa jest znacznie niższa i wynosi obecnie 7,4%). Problemom tym wychodzi […]

Czytaj...

Mazowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej ogłasza I turę rekrutacji do projektu: „Inkubacja i Wsparcie Ekonomii Społecznej w subregionie radomskim” (projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego), która potrawa do 31 lipca 2017. Projekt skierowany jest do mieszkańców powiatów: białobrzeskiego, kozienickiego, zwoleńskiego, lipskiego, szydłowieckiego, przysuskiego i radomskiego. Z oferty mOWES skorzystać mogą grupy […]

Czytaj...

7 lipca w Starostwie Powiatowym w Pułtusku przedstawiciele Mazowieckiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej (MOWES): Jakub Kamiński i Łukasz Wachowski poprowadzili spotkanie informacyjno-konsultacyjne dotyczące współpracy samorządu powiatowego z organizacjami pozarządowymi. Spotkanie odbyło się z inicjatywy Zarządu Powiatu Pułtuskiego. Wzięło w nim udział 16 osób reprezentujących lokalne stowarzyszenia i fundacje. Celem spotkania było wypracowanie rekomendacji i roboczych […]

Czytaj...

8 lipca 2017 w Mławie, w siedzibie Stowarzyszenia na Rzecz Wspierania Seniorów AS odbyły się warsztaty dla liderów przedsiębiorstw społecznych pt.: „Ekonomia społeczna w praktyce”. Wśród uczestników znaleźli się przedstawiciele kadry zarządzającej 20 przedsiębiorstw społecznych z północnego Mazowsza, które biorą udział w naszych projektach. W pierwszej części spotkania przedstawiciel Mazowieckiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej – […]

Czytaj...
Wyniki II konkursu biznesplanów na nowe miejsca pracy w przedsiębiorstwach społecznych

Odbyło się drugie posiedzenie Komisji Oceny Wniosków, podczas którego rozdysponowano środki pozwalające na utworzenie odpowiednio 27 i 22 miejsc pracy w subregionach ciechanowskim i ostrołęckim.  Każdy z biznesplanów, jakie wpłynęły w ramach naboru dotacyjnego oraz przeszły ocenę formalną, został oceniony przez dwóch niezależnych ekspertów. Miło nam poinformować, że w toku oceny i dyskusji członków komisji zarekomendowano przyznanie […]

Czytaj...

Zapraszamy na spotkanie rozpoczynające działania Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w Powiecie Kozienickim. 14 czerwca 2017 r. w godz. 12.00-15.00 w sali konferencyjnej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kozienicach, ul. Kochanowskiego 15, 26-900 Kozienice rozmawiać będziemy z instytucjami i podmiotami zajmującymi się rynkiem pracy, pomocą i integracją społeczną na terenie powiatu. Celem spotkania jest nawiązanie współpracy oraz rozmowa nt. wyzwań lokalnych […]

Czytaj...

Spółdzielnia Socjalna Amelia z Ostrowi Mazowieckiej, Spółdzielnia Socjalna „Haven” z Władysławowa, Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Aktywności Seniorów AS z Mławy, a także Stowarzyszenie „Karuzela” z Radomia otrzymały tytuł „Mazowieckiej Marki Ekonomii Społecznej 2017”. Wszystkie cztery podmioty są beneficjentami Mazowieckiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej prowadzonego przez FFW. Uroczystość wręczenia nagród odbyła się 6 czerwca 2017r. w […]

Czytaj...

Zapraszamy na spotkanie rozpoczynające działania Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w Powiecie Szydłowieckim. 8 czerwca 2017 r. w godz. 12.00-15.00 w Starostwie Powiatowym w Szydłowcu, Plac Marii Konopnickiej 7, 26-500 Szydłowiec rozmawiać będziemy z instytucjami i podmiotami zajmującymi się rynkiem pracy, pomocą i integracją społeczną na terenie powiatu. Celem spotkania jest nawiązanie współpracy oraz rozmowa nt. wyzwań lokalnych i możliwości, […]

Czytaj...

Zapraszamy na spotkanie rozpoczynające działania Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w Powiecie Radomskim. 7 czerwca 2017 r. w godz. 12.00-15.00 w Centrum Aktywności Lokalnej w Pionkach ul. Zakładowa 5, 26-670 Pionki rozmawiać będziemy z instytucjami i podmiotami zajmującymi się rynkiem pracy, pomocą i integracją społeczną na terenie powiatu. Celem spotkania jest nawiązanie współpracy oraz rozmowa nt. wyzwań lokalnych i możliwości, […]

Czytaj...
O co chodzi z tymi projektami? – zaproszenie na szkolenie

Diagnoza potrzeb, cele, rezultaty i działania. Budżet i harmonogram. Jeśli jeszcze nie korzystaliście ze środków dla organizacji pozarządowych w ramach konkursów grantowych ponieważ najzwyczajniej w świecie nie wiecie jak się do tego zabrać zapraszamy na szkolenie Mazowieckiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w Ciechanowie w dniu 10 czerwca. Opowiemy, pokażemy, przedyskutujemy z Wami cały proces tworzenia […]

Czytaj...